Lejebetingelser

Lejer:
Lejer skal være fyldt 26 år og haft kørekort (B) i mindst 1 år. Alle førere skal være påtegnet i lejekontrakten.
Det er IKKE tilladt at ryge eller medbringe husdyr i autocamperen. Overtrædelse faktureres med min. 2000.- kr. samt betaling for rengøring med 800,- pr. time.

Lejers ansvar:
Lejer har ansvaret for autocamperens stand i lejeperioden, herunder olie, vand, luft, punktering og udlejer hæfter ikke for skader, som opstår på grund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold i lejeperioden.
Mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd, dækkes af udlejer. Udbedring SKAL foretages af autoriseret værksted. Udlejer skal altid kontaktes.

Forsikring/Selvrisiko:
Der er altid en selvrisiko for lejeren.
Lejeren hæfter med kr. 10.000,- for ansvars- og kaskoskader. Ved tegning af ekstraforsikring på kr. 100,- pr. dag reduceres selvrisikoen på ansvars- og kaskoforsikringen til kr. 5.000,-.

Lejeren hæfter endvidere for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder eventuelle regreskrav fra forsikringsselskabet. Eventuelle udgifter til transport, værkstedsregninger, hotelophold eller lignende, på grund af uheld under udlejningen, er udlejeren uvedkommende, indtil det er anerkendt af udlejeren.

Lejeren er gjort bekendt med love og bestemmelser for udlejningskøretøjet.

Lejeren erklærer at have modtaget køretøjet uden beskadigelser, skrammer eller lignende. Findes sådanne, skal de være indtegnet ved kontraktens underskrift.

Personlige ejendele er IKKE omfattet af bilens forsikring.

Ved færdselsuheld eller lignende:
Politiet skal altid kontaktes og tag aldrig skylden, det kan blive dyrt for lejer.
Udlejer opfordrer lejer, ved kørsel i udlandet til, at sætte sig ind hvert lands trafikregler, idet lejeren hæfter for alle politimæssige anliggender eller krav herfor.
SOS skal altid kontaktes før assistance bestilles. Det er de generelle SOS INTERNATIONAL bestemmelser der er gældende, HUSK at downloade app til telefon.
Vær opmærksom på at myndighederne i Kosovo ikke accepterer det grønne kort. Lejer skal købe en ansvarsforsikring ved grænsen.

Autocamperen må kun køre i EU.

VIGTIGT: Det er lejers ansvar at overholde gældende færdselsregler, ved overtrædelse eller vanvidskørsel er det lejer der hæfter for alle udgifter i forbindelse med overtrædelsen, ved beslaglæggelse af bilen hæftes for bilens værdi.

Selvforskyldte skader:
Kaskoforsikringen dækker kun skader på bilens karrosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar og skader på installationer er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales kontant ved aflevering.

Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til min. 35.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i autocamperen er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren. Selvrisiko dækker ikke her.

Afhentning og aflevering:
• Al udlejning sker fra JH-Autocamperudlejning, Lillemarksvej 9, 5750 Ringe.
• Afhentning og aflevering skal ske på de i lejekontraktens fastsatte fredage samt tidspunkter.
• Af hensyn til næste lejer er det vigtig med rettidig aflevering. Ved forsinket aflevering beregnes kr. 500,- pr. påbegyndt time.
• Autocamperen afleveres med tømt spildevands- og toilettank. Der beregnes 1000,- kr. hvis toilettanken ikke er tømt og rengjort.
• Autocamperen afleveres rengjort indvendig og udvendig (samme stand som ved afhentning).
• Ved udeladelse af ovenstående beregnes 500,- kr. pr. påbegyndt time for rengøring.
• Autocamperen leveres og afleveres med fuld brændstoftank.
• Ved aflevering af autocamperen før tid, er der ingen refusion i lejebeløbet.
• Beregn venligst ca. 1 time til henholdsvis afhentning og aflevering.

Depositum:
Depositum på 6000,- kr. betales ved booking.

Depositum refunderes senest 21 dage efter hjemkomst, såfremt autocamperen returneres uden skader, i ren og ordentlig stand.

Fra depositum afregnes også evt. parkeringsbøder, færdselsbøder, bro- og vejafgift. Udlejer anbefaler, at benytte BroBizz (anskaffes af lejer) ved kørsel i lande med bro- og vejafgift f.eks. Norge.

Afbestilling:
Ved afbestilling mere end 6 uger før lejeperiodens begyndelse, refunderes 50 % af det indbetalte depositum. Resten beholdes som ekspeditionsgebyr.

Ved afbestilling mindre end 6 uger før lejeperiodens begyndelse, refunderes 25 % af det indbetalte depositum. Kan autocamperen genudlejes i hele den afbestilte periode, tilbagebetales det indbetalte lejebeløb.
Kan autocamperen ikke genudlejes i hele den afbestilte periode, tilbagebetales 50 % af lejen.

Du kan tegne afbestillingsforsikring pga. sygdom f.eks. hos forsikringsselskabet ”Europæiske Rejseforsikring”.

Betaling:
• Senest 6 uger før lejemålets start betales 50% af lejen.
• Restbeløbet indbetales senest 14 dage før lejemålets start.
• Betaling skal ske ved bankoverførsel mrk. ”dit kontrakt nr.”
• Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser vi lejemålet som ophævet og depositum tilfalder udlejer.

Km forbrug og lejemål:
Med i lejen pr. 1 uges lejemål, har du 2000 fri km, derudover beregnes 2,- kr. pr. km.

Forbehold og garanti fra udlejer:
Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, tilbagebetales den fulde leje. Yderligere kompensation ydes ikke.

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller i forbindelse med evt. fejl i autocamperens tekniske installationer.
Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting.
Der findes i autocamperen reservesikringer og pærer som kan anvendes. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til max. kr. 500,- som refunderes mod aflevering af bilag. Overstiger beløbet 500,- skal udlejer kontaktes.

Vi tager generelt forbehold for trykfejl, ændringer i bilmodeller og indretning, udstyr, priser og beskrivelser

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte så siden, accepteres brugen  Læs mere